Geoteknisk Laboratorium
Grus, sand og ler, genbrugsmaterialer,
cementstabiliserede materialer, kalkstabiliserede materialer
Komprimeringskontrol
Isotopsonde-målinger, sandefterfyldning
E-moduler/Bæreevne
Minifaldlod, statisk pladebelastning
Fundamentskontrol/Afrømningsniveau
Vingeforsøg, visuel kontrol
 

Tilslag
Fysisk og kemisk prøvning af tilslag til beton og mørtel, udarbejdelse af kvalitetshåndbøger.
Beton
Fysisk og kemisk prøvning, luftporeanalyse, forprøvning i h.t. AAB, skadesanalyse, tilstands-analyse, makro- og mikroanalyse.
Cement
Fysisk og kemisk prøvning.
Rådgivning
Vi har mange års erfaring med både frisk og hærdnet beton og deltager gerne i optimerings- og udviklingsprojekter. 
 

 

 
Jord
Olie, PAH, tungmetaller, PCB, chlorerede opløsningsmidler, pesticider m.m.
Vand
Drikkevand, spildevand, bassinvand, procesvand og badevand
Poreluft
Prøvetagning og analyse af kulrør, udlejning af udstyr.
Diverse
Asbest, PCB, udvaskningstest.